Dameklubben er en klub i klubben med fast spilledag tirsdag i perioden april til og med september.

Om spilletiden henvises til forsiden. 

For de, som på grund af arbejde ikke kan spille i ovennævnte tidsrum, er der mulighed for at spille på aftenhold. Dameklubben har tiderne kl. 16.00 og 16.16. Husk at skrive ”Aftenhold” i bemærkninger.

Tilmelding til turneringer foregår på Golfbox senest søndag kl.16.00. Ved de enkelte turneringer kan der være oplysninger, der gælder denne turnering, og man kan se, hvem der er turneringsleder.

Spilleform varierer men er ofte 18-hullers Stableford spillet i 2 rækker.

A-række: HCP op til 27,5

B-række: HCP 27,6 - 42

Bestyrelsen forbeholder sig ret til regulering af grænsen hver anden måned, så A-og B-rækken er ca. lige store.

Den sidste tirsdag i måneden spilles med gunstart kl. 15.00. Der spilles forskellige matchformer.

Efterfølgende er der fællesspisning (for egen regning) og præmieoverrækkelse. Man tilmelder sig på Golfbox senest søndag kl.16.

Præmier inddrages til genanvendelse, hvis de ikke er afhentet lige efter næste månedsturnering.

Alle individuelle 18-turneringer  er tællende, og scorekort skal afleveres i Dameklubbens postkasse.

For at deltage i præmierækkerne skal man tilmeldes via Golfbox og spille 18 huller.

Markør skal være medlem af Dameklubben.

Kan man i en periode af helbredsmæssige årsager ikke spille 18 huller, kan man gå 9 huller. Dette anføres ved tilmeldingen på Golfbox. Man deltager ikke i præmierækken.

SÆSONGEBYR: kr. 325, 00

Beløbet indbetales på Dameklubbens konto:

Spar Nord reg.nr. 9819, kontonummer 4585437609.

Angiv ngk-medlemsnummer og navn.

Indbetaling senest inden sæsonstart. 

Hvis du er nyt medlem, forfalder betalingen efter dine 2 prøverunder:)

Se også informationer fra Dameklubben på opslagstavlen.

PRÆMIER

Ved almindelige tirsdagsturneringer gives point som følger:

Nr.1 = 12 point, nr. 2 = 10 point, nr.3 = 8 point, nr.4 = 7 point osv.

Ved lige resultat vinder laveste handicap. Der er max. 3 præmier i hver række. Antallet af præmier afhænger af deltagere pr. måned i henholdsvis A- og B- række. Hver påbegyndt 8. spiller udløser præmie.

Korrekt udfyldte scorekort afleveres i Dameklubbens postkasse. Scorekort, der ikke er korrekt udfyldt, deltager ikke i præmieberegningen.

Årets damegolfer

Vi fortsætter med konkurrencen om at blive ”Årets spiller”.

Hvem, der skal løbe af med den ærefulde titel, afgøres på følgende måde:

Individuelle stableford-point fra 10 bedste turneringer ud af 13 - 14 mulige. Disse turneringer markeres med et * på Aktivitetsplanen. Skulle der opstå lige resultat, vinder spilleren med laveste handicap.

Desuden spiller vi Eclectic løbende over hele sæsonen, med registrering af laveste score på hvert hul. Disse turneringer markeres med et E aktivitetsplanen. Skulle der påstå lige resultat, vinder spilleren med højest handicap.

Alle medlemmer af Dameklubben deltager, og de generelle regler for spil i Dameklubben skal være opfyldt.

Ranglisten ”DAMEKLUBBEN ÅRETS SPILLER 2020” kan ses under Klubturneringer, ORDER OF MERITS på Golfbox.