Referat ordinær generalforsamling 27. oktober 2021

Referat ekstraordinær generalforsamling den 27. april 2021

Årsberetning Dameklubben 2020

Referat ordinær generalforsamling 27. april 2021

Referat ekstraordinær generalforsamling den 18. november 2019

Referat ordinær generalforsamling 28. oktober 2019

Årsberetning Dameklubben 2019

Referat af ekstraordinær og ordinær generalforsamlinger 2018

Referat af ekstraordinær og ordinær generalforsamling 2018

Årsberetning Dameklubben 2018

Årsberetning Dameklubben 2018

Referat ordinær generalforsamling 23. oktober 2017

Referat ordinær generalforsamling 23. oktober 2017

Referat fra ordinær generalforsamling 19.oktober 2016

Referat fra ordinær generalforsamling 19.oktober 2016